Christmas At Innov8 Bookshop
My Account
$0 - $24.99
$25 - $49.99
Over $50
Abrams Books

New Release: Bhora Mberi- Kukunda Chete
Posted by Ronald Mapamula on 10/15/2013
For the first time anywhere, Innov8 Bookshop presents to you, the first Shona Motivational book: "Bhora Mberi- Kukunda Chete" translated "Let's get on with it- Success all the way" by  Dr Charlton C. Tsodzo. 
 
 
 
 
A 90 page volume filled with instructive wisdom for the Success-filled life every Man under the sun longs for.  "Mubhuku rino rekurudziro munyori Charlton T. Tsodzo anodonongodza matanho  angatorwe naani zvake anda kuti hupenyu hwake huve nechinagwa, mufaro nekuenderera mberi zvakanaka. Anotanga nekupikisa marehwa-rehwa anogarotaurwa kuti ndiwo anowunza kubudirira anisanganisira zvakadai nekuti vakabudirira havakundikane, vanozvishandira pasina rubatsiro rwevamwe nezvimwe zvakadaro.
 
Munyori anoenderera mberi achitsanangura chaizvo zvinogona kutadzisa budiriro nekukunda muupenyu hwevanhu, zvakadai sekushaya zvinagwa muupenyu, kushaya moyo murefu nekusanyatsorongeka. Munyori anopfuurira pamberi achibata kukosha  kwekutenda nezvauinazvo, kukurira kutya, kuzvidzora, nemamwe mashoko akakoshera rwendo rwebudiriro muupenyu.
 
The book signing event will be done at Innov8 Bookshop George Silundika branch on a date yet to be announced.
 
Get your copy here online or in any one of our Innov8 Bookshop shops.

Harare:.

Innov8 Bookshop: 23 George Silundika avenue, Harare. (04) 764366, [email protected]

Insignia Bookshop: Shop 109, 1st floor, Joina City. (04) 777657-9, [email protected]

Avondale Bookshop: 9 Shamrock House, King George Ave, Avondale Shops. (04) 882607, [email protected]

The Arundel Bookshelf, Arundel Village, (04) 369696, [email protected]


Bulawayo
:-

J.Moyo/11th Tel: (09) 882607, [email protected]

Ascot: Shop No. 6 Ascot Shopping Centre. Tel- (09) 257000, [email protected]


 Life Changing Books

 Celebrating Africa: Facts about Africa
 Celebrate and Value every Moment.
 The Benefits of Reading
 Amazing Facts about the Bible
 Succeeding In Turbulence

 May 2015
 December 2014
 April 2014
 October 2013
 September 2013
 June 2013
 December 2012
 May 2012
 April 2012